Name Anmeldeschluss
7 von 7 Kursen
Spezialkurs Leistungsmanagement1 Tag
Spezialkurs TARPSY1/2 Tag
Spezialkurs ST Reha 1.01/2 Tag
E-Learning TARMED GrundlagenOnline Kurs31.12.2022
Spezialkurs TARMED Grundlagen (KVG)Zürich1 Tag02.04.2023
Spezialkurs Stationäre SpezialtarifeBern1 Tag16.04.2023
Spezialkurs TARMED Grundlagen (KVG)Bern1 Tag08.10.2023