Name Anmeldeschluss
7 von 7 Kursen
Spezialkurs TARPSY1/2 Tag
Spezialkurs Stationäre Spezialtarife1 Tag
Spezialkurs ST Reha 1.01/2 Tag
E-Learning TARMED GrundlagenOnline Kurs31.12.2022
Spezialkurs TARMED Grundlagen (KVG)Bern1 Tag07.08.2022
Spezialkurs TARMED Grundlagen (KVG)Bern1 Tag09.10.2022
Spezialkurs LeistungsmanagementBern1 Tag23.10.2022