Name Anmeldeschluss
4 von 4 Kursen
Lehrgang Berufsprüfung (Fachausweis Krankenversicherung) Klasse MontagZürich3 Semester07.07.2020
Lehrgang Berufsprüfung (Fachausweis Krankenversicherung) Klasse MittwochZürich3 Semester07.07.2020
Lehrgang Berufsprüfung (Fachausweis Krankenversicherung) Klasse MittwochBern3 Semester07.07.2020
Intensiv-Lehrgang Berufsprüfung (Fachausweis Krankenversicherung) Klasse Donnerstag/SamstagZürich2 Semester08.03.2021